Aktualnie w naszym Domu mamy 20 stałych wolontariuszy, którzy spędzają swój wolny czas z naszymi Maluchami. Nasi wolontariusze biorą czynny udział w codziennym życiu Placówki, spędzając czas z dziećmi, służą pomocą przy organizacji imprez okolicznościowych, wyjazdów i koncertów.

WOLONTARIUSZEM MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA:

  1.  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. jest zdolna do świadczenia wolontariatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tego typu pracy.

Podstawą współpracy jest zawarte porozumienie pomiędzy wolontariuszem a Dyrektorem Placówki, które szczegółowo określa zakres zadań jakie wykonuje wolontariusz.

Jeśli masz wolny czas, lubisz wyzwania i chcesz zrobić coś dla innych umów się na spotkanie z pracownikiem placówki i zostań naszym Wolontariuszem (tel. 58 552-30-40).