W dniach od 19 do 27 września dwójka naszych małych podopiecznych poruszających się na aktywnych wózkach inwalidzkich była na obozie zorganizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji w Cetniewie.

Celem obozu było, poprzez prezentację wzorców osobowych – instruktorów poruszających się na wózkach – oraz trening wzmocnienie wiarę w siebie , a także osiągnąć u dzieci jak największą samodzielność i niezależność. W trakcie zajęć treningowych odpowiednio dopasowanych do potrzeb oraz możliwości dzieci, mali uczestnicy mieli możliwość wypróbowania swoich sił w zakresie różnych dyscyplin sportowych. Pod kierunkiem instruktorów dzieci mogły "pomajstrować" przy swoich wózkach, zdobywać i rozwijać umiejętności z samoobsługą min: samodzielnego ubierania się, ścielenie łóżka, składanie ubrań. Każde dziecko miało swojego instruktora poruszającego się na wózku oraz pełnosprawnego.

Od 23 września do dzieci dołączyli ich opiekunowie, którzy również brali czynny udział w zajęciach sportowych. Próbowali swoich sił na wózkach, pokonywali przeszkody architektoniczne, tak aby zrozumieć osoby poruszające się na wózkach.

Dziękujemy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji za dołączenia naszych podopiecznych do grona uczestników.