W placówce realizowane są staże zawodowe w ramach projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku”

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 624 411,80 zł

 

Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów wojewódzkich zespołów szkół policealnych poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców