Aktualnie poszukujemy osobę na stanowisko WYCHOWAWCA

Poszukujemy osoby, która dołączy do naszego zespołu, będzie tak jak my z pasją podchodzić do swojej pracy. Nasz Dom jest bezpiecznym, pełnym ciepła miejscem, gdzie staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju każdego dziecka.

Jeśli spełniasz poniższe wymagania, chcesz zdobyć doświadczenie na stanowisku wychowawcy w wyjątkowym miejscu zapraszamy, wyślij CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Na oferty czekamy do 17 lutego

Wymagania: ukończone studia wyższe:
a) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo
c) na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;

Obowiązki :
Opieka i pielęgnacja dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka

Wymagania:
Wiedza z zakresu metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Cechy osobowości:
Cierpliwość, empatia, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.

 

W CV proszę zamieścić klauzulę :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 

 

1. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu:

Województwo Pomorskie Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk

fax: 58 552-09-11 wew. 26, tel. 58 552-30-40

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu w dniu 05.04.2019 rok o godz. 11.30 w sekretariacie.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem przetargu dostępny jest do wglądu: na parkingu przy ul. Abrahama 56 w Gdańsku w dniach 27.03.2019r. I 02.04.2019r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

Pytania, dodatkowe informacje dotyczące pojazdu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osobami upoważnionymi do kontaktów jest: pani Alicja Panas

 

4. Przedmiot przetargu. Rodzaj, typ, ilość pojazdu objętego postępowaniem oraz cena wywoławcze:

1) Samochód osobowy marki Renault model pojazdu Trafic ,

numer rejestracyjny: GD 9333M

nr VIN: VF1JLBHB67V305352

rok produkcji: 2007, data pierwszej rejestracji 12.09.2007r.

przebieg 168254 km na dzień 28.02.2019r.

pojemność silnika 1995 cm³, moc silnika 84 kW

liczba miejsc siedzących: 9

rodzaj nadwozia: 5 drzwiowy

kolor powłoki lakierowanej: żółty

Cena wywoławcza pojazdu : 21.800,00 złotych brutto

 

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

1) Wadium w wysokości 2.180,00 , w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 05.04.2019 r. do godziny 11.00 na rachunek bankowy w PKO BP nr 98 1020 1811 0000 0202 0336 6259.

2) Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Organizatora przetargu, przy czym wadium uznaje się za wniesione w dniu i o godzinie obciążenia rachunku bankowego Organizatora Przetargu, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Oferenta. Wadium musi wpłynąć na rachunek Organizatora przetargu przed upływem terminu określonego w pkt. 1.

 

6. Oferty należy składać/przesłać nie później niż do dnia 05.04.2019r. do godziny 11.00 w siedzibie/na adres Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku ul. Abrahama 56, 80-307 w sekretariacie od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00.

 

7. Termin związania ofertą Oferenta wynosi 30 dni.

 

8. szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie https://korczak.ssdip.bip.gov.pl/ w zakładce „ogłoszenia i komunikaty”.

 

Zamówienie publiczne na "Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku".

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję że administratorem danych osobowych jest Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zbiorze OFERENCI  jest Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania zamówienia publicznego lub innej formy postępowania wynikającej z przepisów prawa, a osoba, której dane dotyczą, oraz osoby przez nią upoważnione mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ - wersja edytowalna.docx

Odpowiedzi na pytania 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty