Karta OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

zbiór: Kandydaci do pracy

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję że administratorem danych osobowych jest Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zbiorze KANDYDACI DO PRACY jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu selekcji kandydatów do pracy, a osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Karta OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

zbiór: Darczyńcy

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję że administratorem danych osobowych jest Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zbiorze Darczyńcy jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i w związku z przekazywanymi przez nich darowiznami, a osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do treści swoich danych.

Karta OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 zbiór: Monitoring

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję że administratorem danych osobowych jest Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zbiorze MONITORING jest Art. 23 ust. 1, pkt. 5) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych Placówki, ich rodzin, personelu oraz obiektu Placówki, a osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do treści swoich danych.

Karta OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

zbiór: Korespondencja

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję że administratorem danych osobowych jest Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zbiorze KORESPONDENCJA jest ustawa z 14 lipca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przetwarzania korespondencji, a osoba, której dane dotyczą, oraz osoby przez nią upoważnione mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.