Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020. Jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku realizuje projekt na mocy Uchwały Nr 229/334/22 Zarządu Województwa Pomorskiego w wysokości 287 770,00 zł. 

 1. Termin realizacji do 30.11.2022
 2. Grant wysokości 287 770,00 zł w tym :
 3. ze środków UE: 271 782, 78 zł
 4. ze środków Budżetu Państwa : 15 987,22 zł

 Cele projektowe:

 Głównym celem projektu „Pomorskie dzieciom” jest wsparcie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opiekę
i wychowanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka RPOT w Gdańsku jak i samych dzieci, które narażone są na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

 W ramach grantu zaplanowano min: następujące działania:

 - Zapewnienie specjalistycznych terapii dla dzieci

- Organizację warsztatów edukacyjnych dla pracowników Placówki

- Organizacje superwizji dla kadry Placówki

- Doposażenie Placówki w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID 19

- Doposażenie miejsca kwarantanny w związku z pojawieniem się COVID 19   

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

 • Numer umowy o udzielenie grantu i tytuł projektu:
  Uchwały Nr 229/334/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10.03.2022r.
 • W związku z wymogami dotyczącymi utrzymania trwałości miejsc usług społecznych Dom im. J. Korczaka RPOT będzie nadal świadczył usługi minimum do dnia 31.12.2024r.,na rzecz 45 dzieci niepełnosprawnych w następujących formach:

- zapewnienie specjalistycznych terapii typu:

 1. a) terapia SI
 2. b) terapia ruchowa
 3. c) terapia neurologopedyczna

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

 1. Numer umowy o udzielenie grantu i tytuł projektu:
  Uchwały Nr 229/334/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10.03.2022r.
 2. W związku z wymogami dotyczącymi  utrzymania trwałości miejsc usług społecznych Dom im. J. Korczaka RPOT będzie nadal świadczył usługi minimum do dnia 31.12.2024r.,na rzecz 45 dzieci niepełnosprawnych w następujących formach:

- zapewnienie specjalistycznych terapii typu: 

 1. a) terapia SI
 2. b) terapia ruchowa
 3. c) terapia neurologopedyczna