W Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku przetwarzane są następujące zbiory danych:

1.    Podopieczni domu i ich rodziny
2.    Pracownicy
3.    Strony umów cywilno-prawnych
4.    Ubezpieczenie grupowe
5.    Kandydaci do pracy
6.    Praktykanci
7.    Wolontariusze
8.    Wypadki przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy
9.    Choroby zawodowe
10.   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
11.   Darczyńcy
12.   Oferenci
13.   Monitoring
14.   Korespondencja
15.   Rodziny zaprzyjaźnione

Rejestr zbiorów danych, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 UODO, dostępny jest w sekretariacie Placówki.